Stavby a rekonstrukce

Sběrný dvůr Příbor

Průmyslové stavby

Objednatel: Město Příbor

Cena: 34,2 mil. Kč

Stavba dokončena: 2021

Předmět zakázky: Vybudování sběrného dvora, který umožní větší kapacitu pro sběr a třídění odpadu.