Stavby a rekonstrukce

Rekonstrukce domu č.p. 245 a 247 na ulici Jičínské v Příboře

Bytové stavby

Objednatel: Město Příbor
Cena: 53,7 mil. Kč
Stavba dokončena: 2019
Předmět zakázky: Schodiště vedoucí k hvězdárně bylo nahrazeno novým celokovovým schodištěm, které bylo umístěno na nádvoří a vede pouze na střechu k hvězdárně. Některá okna byla zazděná, jiná byla nahrazená novými plastovými. Fasáda objektu byla zateplena a nově omítnuta. Koule hvězdárny byla očištěna a přebroušena. Přístupové chodníky a zpevněné plochy byly udělány z betonové dlažby. Budova slouží pro potřeby sociálního bydlení.