Stavby a rekonstrukce

Regenerace volnočasového hřiště a modernizace kulturního domu Bílovec – Bravinné

Občanské stavby

Objednatel: Město Bílovec
Cena: 4,7 mil. Kč
Stavba dokončena: 2015
Předmět zakázky: Stavební práce spočívaly zejména ve stavebních úpravách nevyhovujícího stavebně technického stavu volnočasového hřiště, dále ve výstavbě nového dětského hřiště, nového chodníku a nové rampy navazující na chodník. Hřiště bylo doplněno o nové oplocení a osvětlení, mobiliář a novou zeleň. Součásti byla také rekonstrukce a modernizace kulturního domu jako vytvoření zázemí pro sportoviště. Jednalo se zejména o úpravu vnitřních prostor a zateplení přední strany objektu.