Stavby a rekonstrukce

Revitalizace veřejných prostranství v obci Olšany u Prostějova

Dopravní a inženýrské stavby

Objednatel: Olšany u Prostějova
Cena: 10,7 mil. Kč
Stavba dokončena: 2015
Předmět zakázky: Úpravy komunikací a chodníků, úprava zeleně a výstavba parkovišť.