Stavby a rekonstrukce

Regenerace veřejného prostranství Nový Jičín, ulice Bezručova a Riegrova

Dopravní a inženýrské stavby

Objednatel: Město Nový Jičín
Cena: 6,7 mil. Kč
Stavba dokončena: 2016
Předmět zakázky: Zakázka zahrnovala regeneraci veřejného prostranství. Konkrétně obnovu komunikací pro pěší, rekonstrukci veřejného osvětlení, doplnění městského mobiliáře a vegetační úpravy.