Stavby a rekonstrukce

Rekonstrukce chodníků Chropyně

Dopravní a inženýrské stavby

Objednatel: Město Chropyně
Cena: 7,6 mil. Kč
Stavba dokončena: 2016
Předmět zakázky: Rekonstrukce některých stávajících chodníků a doplnění nových tras chodníků z asfaltu. Zvětšení prostoru pro obyvatele s odpočinkem a klidovou zónou a dětským hřištěm z umělého povrchu a cvičícími prvky pro dospělé. Došlo k vybudování nového oplocení a nová brána a branka k areálu základní školy. K těmto úpravám bylo přizpůsobeno i osvětlení.