Stavby a rekonstrukce

Regenerace panelového sídliště Přerov

Dopravní a inženýrské stavby

Objednatel: Statutární město Přerov
Cena: 9,6 mil. Kč
Stavba dokončena: 2016
Předmět zakázky: Stavba je součástí "Programu regenerace panelového sídliště Předmostí" - cílem tohoto programu je postupně zvyšovat kvalitu veřejných prostranství. 10. etapa zahrnovala úpravu chodníků, komunikací, parkovacích míst a doplnění mobiliáře. Byla provedena také modernizace 2 zastaralých dětských hřišť, obnova veřejného osvětlení a sadové úpravy.