Stavby a rekonstrukce

Stavební úpravy turistické ubytovny TJ Valašské Meziříčí

Občanské stavby

Objednatel: Tělovýchovná jednota Valašské Meziříčí

Cena: 6,9 mil. Kč

Stavba dokončena: 2017

Předmět zakázky: Dokončení rekonstrukce vnitřních prostor turistické ubytovny na ulici Žerotínova 736 ve Valašském Meziříčí. V rámci stavebních úprav byla provedena úprava vnitřní dispozice, dále byly provedeny nové povrchy, instalace a podlahové konstrukce.