Stavby a rekonstrukce

Sběrný dvůr v obci Kobeřice

Průmyslové stavby

Objednatel: Obec Kobeřice

Cena: 5,2 mil. Kč

Stavba dokončena: 2016

Předmět zakázky: Jednalo se o výstavbu skladovací plochy a přístřešku pro zpětný odběr odpadů vč. nádob pro jejich skladování a odvoz.