Stavby a rekonstrukce

Stavební úpravy vnitřních prostor budovy OÚ Hlubočky

Občanské stavby

Objednatel: Obec Hlubočky

Cena: 11,4 mil. Kč

Stavba dokončena: 2017

Předmět zakázky: Stavební úpravy stávající budovy a přístavby k stávající budově. Prováděly se také dispoziční změny uvnitř objektu a zesilování stropu.