Stavby a rekonstrukce

Stavební úpravy ZŠ Hladké Životice

Občanské stavby

Objednatel: Obec Hladké Životice
Cena: 8,1 mil. Kč
Stavba dokončena: 2017
Předmět zakázky: Stavebními úpravami vznikla půdní vestavba se zateplenou střechou, a střešními okny v kombinaci s nově upraveným vikýřem. Tato půdní vestavba je zpřístupněna novým, železobetonovým dvouramenným schodištěm. Dále došlo k nástavbě ředitelny s kabinetem.