Stavby a rekonstrukce

Regenerace panelového sídliště v Hranicích

Dopravní a inženýrské stavby

Objednatel: Město Hranice
Cena: 10,4 mil. Kč
Stavba dokončena: 2018
Předmět zakázky: Zakázka zahrnovala zejména stavební úpravy části komunikace, zřízení nových a úpravy stávajících chodníků, zřízení a úprava parkovacích stání, dále pak vytvoření dětského hřiště. Součásti bylo také vytvoření nových kontejnerových stání, zřízení veřejného osvětlení a revitalizace zeleně.