Stavby a rekonstrukce

Oprava místní komunikace Kapucínská ulice ve Fulneku

Dopravní a inženýrské stavby

Objednatel: Město Fulnek
Cena: 6,3 mil. Kč
Stavba dokončena: 2019
Předmět zakázky: Komunikace byla vytvořena ze žulových kostek, stejně tak parkoviště. Vytvořeny byly cesty, chodníky pro pěší a parkovací místa.