Stavby a rekonstrukce

Novostavba chodníkového tělesa na ul. Butovická ve Studénce

Dopravní a inženýrské stavby

Objednatel: Město Studénka
Cena: 11,3 mil. Kč
Stavba dokončena: 2020
Předmět zakázky: Novostavba komunikace pro pěší. Součástí byla také nová autobusová zastávka a novostavba na odvod dešťové kanalizace.