Stavby a rekonstrukce

Úpravy Masarykova náměstí v Hranicích

Dopravní a inženýrské stavby

Objednatel: Město Hranice
Cena: 7,2 mil. Kč
Stavba dokončena: 2021
Předmět zakázky: Na náměstí došlo ke stavebním úpravám, výsadbě zeleně, úpravě veřejného osvětlení a osázení mobiliáře. Několik stromů bylo vyměněno za vhodnější dřeviny. Zeleň na náměstí doplnilo také 32 velkoobjemových květináčů osázených trvalkami a dalších 35 závěsných květináčů.