Stavby a rekonstrukce

Stavební úpravy ul. Křivá, Tržní a Pod Hradbami, město Příbor

Dopravní a inženýrské stavby

Objednatel: Město Příbor
Cena: 5,1 mil. Kč
Stavba dokončena: 2021
Předmět zakázky: Odstranění původního krytu chodníků včetně podsypných vrstev. Na ulici Křívá, kde se předpokládal občasný vjezd vozidel, byla utvořena cesta z žulových kostek kladených do drceného kameniva. Žulové kostky byly přerušovány občasnými prahy z oblázků. Zbylé chodníky ulic byly tvořeny říčními valouny. Na ulici Tržní bylo vybudováno betonové schodiště v kombinaci s říčními valouny. Schody byly doplněny kovaným zábradlím.