Stavby a rekonstrukce

Rozvoj areálu kostela Nejsvětější Trojice Valašské meziříčí

Dopravní a inženýrské stavby
Objednatel: Muzeum regionu Valašsko, příspěvková organizace
Cena: 9,2 mil. Kč bez DPH
Doba výstavby: 10/2021 – 10/2022
Projektant: BP projekt, s.r.o.
Předmět zakázky:

Rozvoj areálu kostela Nejsvětější Trojice navazuje na I. etapu stavebních prací, při které prošel samotný kostel rozsáhlou rekonstrukcí. Ke zpřístupnění objektu široké veřejnosti bylo potřeba realizovat II. etapu stavebních prací, a to komplexní úpravy přilehlého okolí kostela.

Hlavním cílem projektu bylo zatraktivnění vnějšího areálu, vybudování zázemí ke kostelu a zajištění jeho přístupnosti. Díky výstavbě toalet a skladu pro provozní účely je objekt možno využívat pro pořádání svatebních obřadů a kulturních akcí. Rekonstrukce stávajícího oplocení se šindelovou střechou a vybudování nové vjezdové brány spolu se zpevněnými plochami zajišťuje celému areálu příjemnou dostupnost jak pro hosty, tak pro správu objektu.

Podstatnou část celkového vzhledu tvoří výsadba nové zeleně a vybudování odpočinkových zón včetně naučné stezky, která se skládá ze třinácti zastávek s motivy ze života hmyzu. Areál kostela se tak stal zajímavým místem, které může veřejnost využít k odpočinkovým a edukativním účelům.