Stavby a rekonstrukce

Budova garáží s mycí halou v areálu Záchranného útvaru HZS ČR Hlučín

Průmyslové stavby
Objednatel: Záchranný útvar HZS ČR Hlučín
Cena: 41,4 mil. Kč bez DPH
Doba výstavby: 12/2020 – 07/20222
Projektant: Kubinová + partneři, s.r.o.
Předmět zakázky:

Předmětem stavebních prací byla výstavba nové budovy s garážemi a 14 parkovacími místy pro těžkou a speciální hasičskou techniku. Součástí objektu je mycí hala kolové a pásové techniky, včetně technického zázemí pro obsluhu.

Výstavba probíhala v areálu záchranného útvaru Hasičského Sboru České Republiky, který je situován na severozápadním okraji zastavěné části města Hlučín. Areál je oplocený a nepřístupný veřejnosti. Novostavba koresponduje s okolní zástavbou areálu, zejména svým architektonickým a stavebně konstrukčním řešením. Budova je zastřešena sedlovou střechou s nižším sklonem, část objektu je zastřešena plochou střechou.
Hlavní objekt je obdélníkového půdorysu a je tvořen dvěma samostatnými dilatačními celky. V jednom dilatačním celku jsou situovány nevytápěné garáže, v druhém pak temperované prostory garáží, technologie sušení hadic a mycí linka. Na část s mycí linkou navazuje menší celek obsahující technologii čištění a recirkulace odpadních vod z mycí linky.