Stavby a rekonstrukce

Přístavba léčebného domu Polárka

Občanské stavby
Objednatel: Rehabilitační centum Čeladná s.r.o.
Cena: 16,4 mil. Kč bez DPH
Doba výstavby: 10/2021 – 10/2022
Projektant: Petr Lichnovský architektonická kancelář s.r.o.
Předmět zakázky:

Předmětem stavebních prací byla přístavba lůžkové části, kde bylo vybudováno osm dvoulůžkových pokojů s vlastním sociálním zařízením. V rámci stavebních prací byly také vybudovány nové zpevněné plochy kolem objektu, nová obslužná komunikace a nová parkovací místa i pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Přístavba objektu se realizovala za plného provozu léčebného domu.