Stavby a rekonstrukce

Revitalizace centra obce Prostřední Bečva

Občanské stavby, Dopravní a inženýrské stavby

Objednatel: Obec Prostřední Bečva
Cena: 11,3 mil. Kč
Stavba dokončena: 2015
Předmět zakázky: Komplexní revitalizace veřejného prostranství ve středu obce zahrnující rekonstrukci inženýrských sítí, zpevněných a parkovacích ploch, komunikací, chodníků, veřejného osvětlení a mobiliáře včetně výsadby stromů a zeleně. Součástí stavby bylo vybudování altánu a schodů k řece, nábřežní pěšina, nádoba s vodou a pítko včetně osvětlené zdi, sloužící jako pietní místo.