Stavby a rekonstrukce

Stavební úpravy budovy obecního úřadu v Kuníně

Občanské stavby
Objednatel: Obec Kunín
Cena: 18,04 mil. Kč bez DPH
Doba výstavby: 10/2021 – 12/2022
Projektant: Ing. Jana Kristová

Předmět zakázky:

Předmětem stavebních prací byla celková rekonstrukce obecního úřadu v Kuníně.