Stavby a rekonstrukce

Stavební úpravy a přístavba OÚ a kina - adaptace na obecní sál a poštovní úřad

Občanské stavby
Objednatel: Obec Kunín
Cena: 25,44 mil. Kč bez DPH
Doba výstavby: 06/2021 – 5/2023
Projektant: Ing. arch. Lukáš Krekáň

Předmět zakázky:

V rámci stavebních prací byly provedeny stavební úpravy, odstranění a přístavba části obecního úřadu a kina. Nově byl vybudován společenský sál a poštovní úřad, dále pak sociální zařízení, zpevněné plochy a další objekty.