Stavby a rekonstrukce

Revitalizace střediska Technických služeb v Novém Jičíně

Průmyslové stavby
Objednatel: Technické služby města Nový Jičín
Cena: 20,4 mil. Kč bez DPH
Doba výstavby: 02/2023 – 10/2023
Projektant: BENEPRO, a.s.

Předmět zakázky:

Předmětem veřejné zakázky bylo odstranění stávající plechové haly a pletivového oplocení, výstavba tří nových ocelových skladovacích hal, rekonstrukce manipulačních zpevněných ploch, vybudování nového vjezdu do areálu a úprava zeleně pro zprůjezdnění separačního dvora.