Stavby a rekonstrukce

NOSTA info

7/2023

Právě realizujeme...

Název: Stavební úpravy objektu č.p. 118

Investor: Město Příbor

Plánovaná doba realizace: 06/2023 - 07/2024

Předmětem plnění této zakázky je úprava stávající administrativní budovy. Projekt řeší především vytápění a chlazení budovy, výměnu okenních výplní a venkovní stínění, opravu fasády včetně změny některých stavebních otvorů, částečnou výměnu krovu a výměnu střešní krytiny, rekonstrukci vodovodu a kanalizace, úpravu vnitřních povrchů, nové elektrorozvody a další stavební činnosti.

Na fotkách jsou zachyceny tesařské práce, při kterých probíhá demontáž stávající střešní krytiny a následná montáž bednění střechy. A dále podepření stropní konstrukce kvůli dodatečnému osazení ocelových překladů a vybourání meziokenního pilíře