Stavby a rekonstrukce

NOSTA info

4/2024

Právě realizujeme...

Název: Stavební úpravy objektu č.p. 118

Investor: Město Příbor

Plánovaná doba realizace: 06/2023 - 07/2024

Předmětem plnění této zakázky je úprava stávající administrativní budovy. Projekt řeší především vytápění a chlazení budovy, výměnu okenních výplní a venkovní stínění, opravu fasády včetně změny některých stavebních otvorů, částečnou výměnu krovu a výměnu střešní krytiny, rekonstrukci vodovodu a kanalizace, úpravu vnitřních povrchů, nové elektrorozvody a další stavební činnosti.

Na fotkách je zachycena sanační omítka soklové části a kladení dlažby z žulových kostek.