Stavby a rekonstrukce

NOSTA info

12/2021

Ocenění za přístavbu léčebného domu Dr. Storcha v Čeladné

Koncem října 2021 proběhl v Ostravě slavnostní galavečer soutěže Stavba Moravskoslezského kraje.

V 15. ročníku této soutěže jsme v silně obsazené kategorii „stavby občanské vybavenosti – novostavby“ získali čestné uznání za realizaci přístavby léčebného domu Dr. Storcha v Čeladné.

Čestné uznání osobně převzali za investora MUDr. Milan Bajgar, jednatel společnosti Beskydské rehabilitační centrum, spol. s r.o., za projektanta Ing. arch. Petr Lichnovský, jednatel společnosti Petr Lichnovský architektonická kancelář s.r.o. a za zhotovitele stavby Ing. arch. Zdeněk Klos, jednatel společnosti NOSTA, s.r.o.

Přístavba nové ubytovací části a nové rehabilitace léčebného domu Dr. Storcha byla uvedena do provozu včetně rekonstruované jídelny a kuchyně v roce 2020.