Stavby a rekonstrukce

NOSTA info

7/2022

Sociální bydlení na ulici Jungmannova v Přerově dokončeno

V Přerově vzniknul nový bytový dům určený pro potřeby sociálního bydlení.  Bylo vytvořeno sedm bytových jednotek, které budou sloužit osobám v bytové nouzi. Tomu předcházela demolice původního objektu, na jejímž místě nový bytový dům vznikl. Celkem práce na stavbě trvaly 13 měsíců. Objednatelem byl neziskový spolek Centrum moudré šance, který bezplatně poskytuje základní a všestrannou péči potřebným lidem.

Reportáž:  https://tvprerov.cz/2022/prerovske-aktuality-29-6-2022/

Centrum moudré šance:  http://moudrasance.cz/